НӘТИЖЕЛЕР

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОҚУ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІК СПОРТ ШЕБЕРЛІГІ ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ