НӘТИЖЕЛЕР

Ғылыми-техникалық шығармашылық және оқу-зерттеу қызметі

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Кәсіби шеберлік

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Шығармашылық шеберлік

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Спорт шеберлігі

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Әлеуметтік маңызды және әлеуметтік қызмет

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы

Толгаевна Арай Талгаткызы